Zprávy z Facebooku

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#100) Object does not exist, cannot be loaded due to missing permission or reviewable feature, or does not support this operation. This endpoint requires the 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature or the 'Page Public Metadata Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages, https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#page-public-metadata-access for details.
Type: OAuthException
Code: 100
Please refer to our Error Message Reference.
Fotogalerie
Videogalerie

Historie

Historie mladých hasičů

Družstvo mladých hasičů při našem sboru vzniklo poprvé na jaře v roce 1974, jako zájmový kroužek při pionýrské organizaci místní základní školy. První schůzka se konala 21.3. a zúčastnilo se jí 11 mladých hasičů – Ivana Pintířová, Jaroslava Jandová, Růžena Jandová, Zdena Martanová, Marta Stulíková, Milan Vaněk, Jan Vošalík, Pavel Valeš, Jaroslav Míčka, Miroslav Viktorin a František Kašák. Vedoucí byl František Rožánek.

Během prvního roku dle kroniky mladých hasičů se uskutečnilo 62 schůzek, 2 soutěže mimo hru Plamen a 2 srazy Hry Plamen. Další činnost v tomto roce byla zaměřena na pomoc při dostavbě naší nové hasičské zbrojnice. Ta byla slavnostně otevřena 4.srpna 1974 a mladí hasiči na ní odpracovali 104,5 brigádnických hodin.

Hlavní činností byla každoročně příprava na Hru Plamen. Ta se v té době skládala ze tří částí. První byl braný závod na podzim, druhá část byla ideově-kulturní v únoru a třetí závěrečná v květnu se skládala z útoku, štafety dvojic, štafety 4x60m a běhu na 100m.

Dále se mladí hasiči zúčastňovali požárních slavností v okolních vsí, kde předváděli vše co se naučili. Vystupovali na kulturních a společenských akcí. Jezdili na výlety, chodili na brigády, plnili odborky, besedovali, zapojovali se aktivně do činnosti obce.

V roce 1979 se v Žihobcích uskutečnilo II.kolo hry Plamen za účasti téměř 600 mladých hasičů z celého okresu Klatovy. Domácí v silné konkurenci obsadili celkové 19.místo.

Během těchto let se hasičský oddíl rozrůstal až na 19 členů, v té době platilo pořekadlo : Kdo není mladý hasič, jako kdyby nebyl.

V roce 1981 tábořili u Slapské přehrady, v r.1982 na Lipně, v r.1983 v Úbyslavy, v r.1985 pořádali zájezd do Přibyslavy.

V roce 1987 se uskutečnil v Žihobcích branný závod Hry Plamen na trati v místním zámeckém parku. Zde soutěžili nejen mladí hasiči, ale i dorostenci. Bohužel v této době už se projevuje menší počet dětí ve vsi a tím i menší počet mladých hasičů. Je problém sehnat 9 dětí pro závěrečné jarní kolo. Tento úbytek se naplno projeví v roce 1992, kdy po dlouhých 19 letech končí oddíl mladých hasičů v Žihobcích. Během těchto let zaznamenali mladí hasiči v Žihobcích mnoho úspěchů, získali hodně respektu, nových kamarádů a stali se nedílnou součástí sboru a obce. A proto jsme nesmírně rádi, že se podařilo činnost tentokrát „Lvíčat“, jak si mladí říkají, obnovit od roku 2006.

Nesmím zapomenout ani na člověka, na pana Františka Rožánka, který se celých 19 let věnoval oddílu mladých hasičů, za což mu patří obrovský dík.

Tyto údaje byly čerpány z kronik mladých hasičů a z internetových stránek SDH Žihobce.